Për momentin nuk disponojmë me pllakë xhamqeramikë PVL 30 2MV, ne vend të kësaj pajisjeje ju propozojmë pllakën analoge, modelin me emër PVS MC2 / 23.05.2018