IMPORTI PEZULLUAR – HBE TC3 FV, Në vend të saj ofrojmë modelin analog të pllakës HBE TC3 FS / 09.08.2019