IMPORTI PEZULLUAR – HBE TC2 FV, Në vend të saj ofrojmë modelin analog të pllakës HBE TC2 FS / 07.10.2019